facebook facebook twitter google+

Důl Julius III.

dul_Julius_III.jpgDůl Julius III, který ležel asi kilometr od obce Kopisty, byl otevřen na počátku 80. let 19. století a těžba v něm probíhala nepřetržitě téměř 120 let.

Přípravy k výstavbě provozních budov začaly ji v roce 1881, následující rok pak probíhalo hloubení těžních jam. Hlavním investorem výstavby dolu byl rakouský stát, který vlastnil i dva další doly stejného jména.

Součástí provozu byl parní těžní stroj o síle 158 kW, kotelna se 6 kotli včetně 45 metrů vysokého komína, dále tesárna, sklad, vodní nádrž, budova strojovny, šachetní budova, nástupní místnost, dva obytné domky se čtyřmi byty, vlečka, posuvna vagonů a další objekty nutné pro provoz dolu. Na jaře roku 1884 bylo dosaženo na obou budovaných jamách uhelné sloje konečných hloubek 186,5 metrů.

Dne 1. září 1884 přicestovala Jeho Excelence ministr orby hrabě von Falkenhayn v doprovodu barona Trauttenbergera von Přibram na inspekci c.k. dolů do Mostu. Součástí jejich cesty byly i dokončení dolu Julius III., který krátce na to začal skutečně těžit.

Důl byl uzavřen v první polovině 90. let 20. století, neboť byl vyuhlen a přestal sloužit svému účelu. Část dolu byla prohlášena za kulturní památku, neboť tvoří ucelený soubor industriální architektury a technického zařízení, dokládající úroveň dolování hnědého uhlí v 80. letech 19. století.