facebook facebook twitter google+

Poznejte historii dobývání a zpracování uhlí na severu Čech

Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech u Mostu. Návštěvníkům umožňuje nahlédnout do historie dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve.

Atmosféra autentického hlubinného dolu, v němž se muzeum nachází, podtrhuje vystavené historické exponáty. Muzeum umožňuje návštěvníkům mimo jiné "fárání" do uměle vytvořené štoly. Expozice ukazují zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností.

Atraktivní reálné expozice představují i rudné dobývání v Krušných horách. Dětem nabízí možnost vyzkoušet si práci dávných horníků v Krušných horách. Novinkou letošní sezóny je jízda po okružní železnici.

 

Memorandum o spolupráci podepsáno

24.1.2018

Dne 6. ledna 2018 v 11:00 hodin došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi Podkrušnohorským Technickým muzeem o.p.s. a klíčovými subjekty. Mezi podepisující patří Ústecký kraj, město Most, Severočeské doly a.s., Vršanská uhelná a.s., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hospodářská a sociální rada Mostecka z.s., Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje z.s. 

více »

 

Otevřeno:

Muzeum je otevřeno pro návštěvníky v sezóně od 1. března do 31. října

Návštěvní dny jsou úterý až neděle, vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

V pondělí a ve státní svátky je zavřeno.

Prohlídky začínají vždy v celou hodinu a jsou dlouhé 2 - 2,5 hodiny dle vybrané trasy.

UPOZORNĚNÍ - poslední prohlídka začíná v 15.00 hodin. Minimální počet na prohlídku jsou dvě osoby.

Uhelná štola

Představu o náročné práci horníků mohou návštěvníci získat v ukázkové uhelné štole, která představuje všechny typy dobývání uhlí.

více »

Šatny horníků

Velký prohlídkový okruh dává návštěvníkům nahlédnout do běžného pracovního dne horníků, nechybí proto ani šatny.

více »

Rudné dobývání

Model pece na zpracování vápence je součástí kratšího prohlídkového okruhu, který představuje rudné dobývání.

více »