facebook facebook twitter google+

Poznejte historii dobývání a zpracování uhlí na severu Čech

Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech u Mostu. Návštěvníkům umožňuje nahlédnout do historie dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve.

Atmosféra autentického hlubinného dolu, v němž se muzeum nachází, podtrhuje vystavené historické exponáty. Muzeum umožňuje návštěvníkům mimo jiné "fárání" do uměle vytvořené štoly. Expozice ukazují zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností.

Atraktivní reálné expozice představují i rudné dobývání v Krušných horách. Dětem nabízí možnost vyzkoušet si práci dávných horníků v Krušných horách. Novinkou letošní sezóny je jízda po okružní železnici.

 

Dětská den v muzeu

1.6.2019

Jako každý rok i letos se na Vás těšíme při oslavě dne dětí. Máme pro Vás připraveny soutěže pro děti, opékání vuřtů (pro děti, které budou soutěžit, zdarma - POZOR - omezené množství!), ukázku hasičské techniky, rýžování českých granátů a mnoho dalšího! Pro dopravu můžete využít vlak hurvínek, který bude vypraven z nádraží v Mostě. Z důvodů omezené kapacity vlaku je nutné si v Turistickém informačním centru v Mostě jízdenky, bez kterých se do vlaku nedostanete. K vyzvednutí od 13. května 2019 a jsou ZDARMA!

více »

 

Otevřeno:

Muzeum je otevřeno pro návštěvníky v sezóně od 1. března do 31. října

Návštěvní dny jsou úterý až neděle, vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

V pondělí a ve státní svátky je zavřeno.

Prohlídky začínají vždy v celou hodinu a jsou dlouhé 2 - 2,5 hodiny dle vybrané trasy.

UPOZORNĚNÍ - poslední prohlídka začíná v 15.00 hodin. Minimální počet na prohlídku jsou dvě osoby.

Venkovní expozice

Podkrušnohorské technické muzeum bylo vybudováno v reálném prostředí hnědouhelného hlubinného dolu Julius III.

více »

Model dolu Humboldt

Do 30. let minulého století přenese návštěvníky věrný model v měřítku 1:50. Zachycuje šachtu a také dělnickou kolonii dolu Humboldt II.

více »

Šatny horníků

Velký prohlídkový okruh dává návštěvníkům nahlédnout do běžného pracovního dne horníků, nechybí proto ani šatny.

více »