facebook facebook twitter google+

Vznik muzea

Podkrušnohorské technické muzeum bylo založeno iniciativou členů Spolku severočeských havířů, či přesněji snaha o založení hornického muzea, mapujícího historii dobývání hnědého uhlí na severu Čech, je přivedla k založení spolku. Impulzem ke vzniku této iniciativy byla skutečnost, že severočeská uhelná pánev, přes svůj hospodářský význam, byl asi jedinou hornickou lokalitou, která podobné zařízení neměla.

V roce 1997 provedli členové spolku prohlídky vhodných lokalit pro zřízení hornického muzea. Ze všech dostupných a perspektivních lokalit byl vybrán areál Dolu Julius II v Kopistech u Mostu, který umožňoval s relativně malými náklady spojit expozici hlubinné i povrchové těžby a perspektivně i chemického průmyslu a energetiky.

vznik_muzea.jpgNosným exponátem muzea se stala unikátní technická památka – parní těžní stroj z roku 1891, který na dole pracoval až do likvidace provozu v roce 1992. Postupem doby byly do areálu za pomoci sponzorů a členů spolku soustředěny technické památky z okolních uzavíraných dolů, mj. Dolu Alexander v Hrdlovce, Dolu 1. Máj v Háji u Duchcova a především z Dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích. Zároveň byly formou sponzorských darů získány exponáty povrchového dobývání z blízkých uhelných lomů ČSA, Vršany, DJŠ a Bílina. Dalším zdroje exponátů byla sběratelská činnost jednotlivých členů Spolku, která se soustředila především na záchranu písemností a starých map.

Po přípravné fázi, kterou zajišťoval Spolek za pomoci Hospodářské a sociální rady Mostecka, důlních společností a Výzkumného ústavu hnědého uhlí, bylo Podkrušnohorské technické muzeum na bývalém hlubinném dole Julius III zapsáno 17. března 2003 ve formě obecně prospěšné společnosti do Obchodního rejstříku. Areál bývalého dolu byl na tuto společnost převeden z Mostecké uhelné společnosti. Pro veřejnost byly první expozice muzea otevřeny v roce 2007.