facebook facebook twitter google+

Projekty & Partneři

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Dolů do dolů aneb dějiny hornictví ve virtuálním prostředí

 • registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012285
 • termín zahájení projektu 1. 12. 2019
 • termín ukončení projektu 30. 11. 2022
 • Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím podpory vzniku digitálního vzdělávacího zdroje (DVZ) - Virtuální prohlídky s názvem Dolů do dolů, která mapuje oblast dějin hornictví a geologie za využití exponátů Podkrušnohorského technického muzea, Nově vznikly DVZ spadá do oblasti kultury, zachování kulturního dědictví, ale i ochrany přírody. Jedná se o interaktivní DVZ, který aktivně zapojuje žáky základních a středních škol do procesu učení.
 • Cílem projektu je zmapování dějin hornictví a geologie za pomoci exponátůů Podkrušnohorského technického muzea  a šíření výsledků projektu do základních a středních škol.
 • Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

logo_dolu_do_dolu.jpg

 

Podpora provozu a činnosti muzea

 

 • smlouva projektu: 19/SML3816/SOPD/KH
 • termín ukončení projektu 31. 1. 2021
 • realizováno za finanční podpory Ústeckého kraje - neinvestiční dotace
 • cílem této smlouvy byla popodra k zachování provozu a činnosti muzea v termínu 1. 1. 2020 -. 31. 1. 2021

 

 

partner_Ustecky_Kraj.png

 

Virtual tour - Krušné hory

 • registrační číslo projektu 0733 - CZ - 14. 11. 2019
 • termín ukončení projektu 30. 12. 2020
 • realizováno v rámci Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014 - 2020
 • Náplní tohoto projektu je přeshraniční spolupráce mezi saskou a českou stranou . V rámci této spolupraáce došlo k vytvoření webové stránky pro propagaci jednotlivých turistických cílů v českém a německém jazyce - hornická krajina na vrchu Mědník - štola Marie Pomocná, štola Země zaslíbená, historické centrum města Marienberg, hornická krajina Lauta - koňský žentour u Rudolfovy šachty
 • Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity a návštěvnosti malebných Krušných hor a vytvořit pro turisty manuál, co navštívit se zaměřením na památky, které byly zařazeny do UNESCA.
 • Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské Unie.

 

logo_europaeische_Union.jpg       logo_euroregion.jpg

 

 

Tvorba Logo manuálu PTM o.p.s.

 

 • smlouva projektu: 19/SML0985/SoPD/SPRP
 • termín ukončení projektu 31. 10. 2019
 • realizováno za finanční podpory Ústeckého kraje - neinvestiční dotace
 • cílem této smlouvy bylo zpracování loga a vytvoření nového Logo manuálu pro Podkrušnohorské technické muzeum o. p. s.

 

partner_Ustecky_Kraj.png

 

Den dětí v Podkrušnohorském technickém muzeu

 • registrační číslo projektu 0715-CZ-03.05.2019
 • termín ukončení projektu 30. 06. 2019
 • realizováno v rámci Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014 - 2020
 • Náplní tohoto projektu je přeshraniční spolupráce mezi saskou a českou stranou během oslav dne dětí. Klíčovou aktivitou je nejen setkání přehraniční obyvatel, ale i společná příprava a její zhodnocení. Oslavy dne dětí se konaly v areálu Podkuršnohorského technického muzea, kde byly pro děti připraveny soutěže, odměny a drobné pohoštění. Samozřejmostí bylo zřízení dopravy autobusem a speciálně vypraveným vlakem.
 • Cílem projektu bylo zorganizování oslav dne dětí ve spolupráci s německým partnerem. Soutěže a doprovodný program měly nejen hornický, ale i vzdělávací charakter.
 • Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské Unie.

logo_europaeische_Union.jpg       logo_euroregion.jpg

 

Krušnohorské slavnosti 2018

 • registrační číslo projektu 0551-CZ-16.05.2018
 • termín ukončení projektu 30. 11. 2018
 • realizováno v rámci Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014 - 2020
 • Náplní tohoto projektu je přeshraniční spolupráce mezi saskou a českou stranou. Klíčovou aktivitou je nejen setkání přehraniční obyvatel, ale i společná příprava a její zhodnocení. V rámci oslav byl zorganizování hornický průvod za doprovodu dechové kapely, hornických spolků a mažoretek. Na závěr vystoupili saské a české amatérské kapely.
 • Cílem projektu je připomenutí společně realizovaných projektů týkající se montánní historie a které měly trvalý pozotovní dopad na partnerství Marienbergu a Mostu. Partneři a účastníci projektu mají možnost prezentovat se v informačních stáncích v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Aktivita dále povede k návštěvám města Marienberg a dalších příhraničních měst.
 • Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské Unie.

logo_europaeische_Union.jpg       logo_euroregion.jpg

 

Výměna zkušeností při dobývání nerostného bohatství

 • registrační číslo projektu 0311-CZ-05.05.2017
 • termín ukončení projektu 30.11.2017
 • Realizováno v rámci společného fondu malých projektů SN-CZ 2014 - 2020
 • Náplní tohoto projektu je přeshraniční spolupráce mezi partnerskými městy Marienberg a Most, a to setkání žáků základních škol ve věku 10 let, během kterých žáci poznají pestrost kulturních a turistických zařízení, která nabízí města na obou stranách hranice. Projektové dny, kterých se žáci zúčastní, se stanou důležitou součástí školní výuky. 
 • Cílem projektu je seznámení žáků s kulturní a hornickou historií obou regionů a dějinami obou partnerských měst. 
 • Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské Unie.

logo_europaeische_Union.jpg

logo_euroregion.jpg

 

 

 

 

  

Zřízení úzkorozchodné dráhy

 • projekt pod číslem 17/SML2720/SoPD/SPRP
 • termín ukončení projektu 30.9.2017
 • realizováno z investiční dotace ve výši 250.000,- Kč
 • projekt financován z rozpočtu Ústeckého kraje

Vytápění expozice chemie

Instalace topení v budově s expozicí chemie

 • projekt pod číslem 17/SML0679/SoPD/SPRP
 • termín ukončení projektu 31.7.2017
 • realizováno z investiční dotace ve výši 150.000,- Kč
 • projekt financován z rozpočtu Ústeckého kraje

Nátěr parního těžního stroje

Nátěr stroje s cílem uvedení do původního stavu.

 • projekt pod číslem 15/SML 0189
 • termín ukončení projektu 30.6.2015
 • realizováno z neinvestiční dotace ve výši 200.000,- Kč
 • projekt financován z rozpočtu Ústeckého kraje

Oprava střechy

Oprava na budově strojovny s expozicí parního těžního stroje.

 • projekt pod číslem 14/SML 1741
 • termín ukončení projektu 1.10.2014
 • realizováno z neinvestiční dotace ve výši 150.000,- Kč
 • projekt financován z rozpočtu Ústeckého kraje

Částečná oprava střechy

Oprava na budově bývalých řetízkových koupelen hornictva.
V budoucnu budou tyto prostory součástí rozšíření další expozice.

 • projekt pod číslem 13/SML 0927
 • termín ukončení projektu 31.8.2013
 • realizováno z neinvestiční dotace ve výši 300 000,- Kč
 • projekt financován z rozpočtu Ústeckého kraje

 

 

Naši partneři

Seven Energy
Seven Energy
www.s7.cz
Severočeské doly a.s.
Severočeské doly a.s.
www.sdas.cz
Unipetrol RPA, s.r.o.
Unipetrol RPA, s.r.o.
www.unipetrolrpa.cz
Město Most
Město Most
www.mesto-most.cz
Skupina ČEZ
Skupina ČEZ
www.cez.cz
Ústecký kraj
Ústecký kraj
www.kr-ustecky.cz
Ziel3 / Cíl3
Ziel3 / Cíl3
www.ziel3-cil3.eu
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
HSR Ústeckého kraje
www.hsr-uk.cz
Tymos Servis s.r.o.
Tymos Servis s.r.o.
www.tymos.cz
United Energy, a.s.
United Energy, a.s.
www.unitedenergy.cz
Ahoj sousede
Ahoj sousede
Euroregion Krušnohoří
Euroregion Krušnohoří
Evropská Unie - Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropská Unie - Evropský fond pro regionální rozvoj