facebook facebook twitter google+

Projekty & Partneři

Realizované projekty

Výměna zkušeností při dobývání nerostného bohatství

 • registrační číslo projektu 0311-CZ-05.05.2017
 • termín ukončení projektu 30.11.2017
 • Realizováno v rámci společného fondu malých projektů SN-CZ 2014 - 2020
 • Náplní tohoto projektu je přeshraniční spolupráce mezi partnerskými městy Marienberg a Most, a to setkání žáků základních škol ve věku 10 let, během kterých žáci poznají pestrost kulturních a turistických zařízení, která nabízí města na obou stranách hranice. Projektové dny, kterých se žáci zúčastní, se stanou důležitou součástí školní výuky. 
 • Cílem projektu je seznámení žáků s kulturní a hornickou historií obou regionů a dějinami obou partnerských měst. 
 • Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské Unie.

logo_europaeische_Union.jpg

logo_euroregion.jpg

 

 

 

 

  

Zřízení úzkorozchodné dráhy

 • projekt pod číslem 17/SML2720/SoPD/SPRP
 • termín ukončení projektu 30.9.2017
 • realizováno z investiční dotace ve výši 250.000,- Kč
 • projekt financován z rozpočtu Ústeckého kraje

Vytápění expozice chemie

Instalace topení v budově s expozicí chemie

 • projekt pod číslem 17/SML0679/SoPD/SPRP
 • termín ukončení projektu 31.7.2017
 • realizováno z investiční dotace ve výši 150.000,- Kč
 • projekt financován z rozpočtu Ústeckého kraje

Nátěr parního těžního stroje

Nátěr stroje s cílem uvedení do původního stavu.

 • projekt pod číslem 15/SML 0189
 • termín ukončení projektu 30.6.2015
 • realizováno z neinvestiční dotace ve výši 200.000,- Kč
 • projekt financován z rozpočtu Ústeckého kraje

Oprava střechy

Oprava na budově strojovny s expozicí parního těžního stroje.

 • projekt pod číslem 14/SML 1741
 • termín ukončení projektu 1.10.2014
 • realizováno z neinvestiční dotace ve výši 150.000,- Kč
 • projekt financován z rozpočtu Ústeckého kraje

Částečná oprava střechy

Oprava na budově bývalých řetízkových koupelen hornictva.
V budoucnu budou tyto prostory součástí rozšíření další expozice.

 • projekt pod číslem 13/SML 0927
 • termín ukončení projektu 31.8.2013
 • realizováno z neinvestiční dotace ve výši 300 000,- Kč
 • projekt financován z rozpočtu Ústeckého kraje

 

 

Naši partneři

Czech Coal Group
Czech Coal Group
www.czechcoal.cz
Severočeské doly a.s.
Severočeské doly a.s.
www.sdas.cz
Unipetrol RPA, s.r.o.
Unipetrol RPA, s.r.o.
www.unipetrolrpa.cz
Město Most
Město Most
www.mesto-most.cz
Skupina ČEZ
Skupina ČEZ
www.cez.cz
Ústecký kraj
Ústecký kraj
www.kr-ustecky.cz
Ziel3 / Cíl3
Ziel3 / Cíl3
www.ziel3-cil3.eu
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
HSR Ústeckého kraje
www.hsr-uk.cz
Tymos Servis s.r.o.
Tymos Servis s.r.o.
www.tymos.cz
United Energy, a.s.
United Energy, a.s.
www.unitedenergy.cz
Ahoj sousede
Ahoj sousede
Euroregion Krušnohoří
Euroregion Krušnohoří
Evropská Unie - Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropská Unie - Evropský fond pro regionální rozvoj