facebook facebook twitter google+

O muzeu

o_muzeu.jpgV roce 2003 vzniklo v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve.

Posláním muzea je rozšíření možností cestovního ruchu o unikátní objekt v historickém prostředí, zajištění kulturních akcí a obohacení společenského života regionu. Specifickým cílem je vytvoření zóny průmyslových a technických památek podkrušnohorského regionu, zaměřených konkrétně na obory hlubinného a povrchového dobývání v hnědouhelných pánvích severozápadních Čech, úpravu a jiné využití uhlí, nebo chemický průmysl. Expozice ukáží zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností.

Nejen hornictví a chemická výroba se podíleli na utváření charakteru podkrušnohorské oblasti. Nelze opomenout další obory lidské obživy. Sklářský a textilní průmysl, výroba dřevěných hraček a v neposlední řadě i například lesnictví neoddělitelně patří ke specifickému charakteru tohoto regionu, stejně tak jako zemědělství. I těmto oblastem je věnována pozornost v muzejních expozicích. V tomto směru je přínosem spolupráce s Oblastním muzeem v Mostě.

Velmi autenticky působí expozice právě díky tomu, že jsou umístěny v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III. v Mostě-Kopistech, které umocňují dojem z vystavených exponátů a nabízejí návštěvníkům například možnost "fárání" do uměle vytvořené štoly.

Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. vzniklo díky podpoře Hospodářské a sociální rady Mostecka.