facebook facebook twitter google+

Technické památky v Krušnohoří

17.12.2007

technicke_pamatky_2007_02.jpgStatutární město Most ve spolupráci s Podkrušnohorským technickým muzeem a muzeem Bergmagazin v Marienbergu v minulých měsících realizovalo svůj přeshraniční projekt "Technické památky v Krušnohoří" podpořený ze zdrojů Fondu malých projektů INTERREG III A.

Předmětem projektu bylo uspořádání výstav fotografií a předmětů s hornickou tématikou na české a německé straně. Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím tématických výstav informovat a zvýšit povědomí veřejnosti, zejména mladé generace, o hornické minulosti a přiblížit existenci a nabídku Podkrušnohorského technického muzea s jeho unikátními exponáty v něm vystavovanými.

Dá se předpokládat, že se hornická tématika v budoucnu stane i zajímavým lákadlem pro turisty nejen z České republiky, ale též ze zahraničí, včetně blízkého saského pohraničí. Součástí projektu byla i návštěva saského partnera ve městě Most, kde účastníci výpravy osobně navštívili hlubinný důl Centrum a shlédli hornické památky Krušnohoří.

Dne 20. září 2007 se uskutečnila vernisáž výstavy v muzeu Bergmagazinu v německém Marienbergu, tato výstava trvala až do 18. října tohoto roku.

Následně proběhla expozice zrcadlově také na české straně v Mostě, její vernisáž se uskutečnila dne 24. 10. 2007 v Městské knihovně a výstava zde trvala až do 9. listopadu 2007.

 

zpět »